Contact Us
Home / Contact

Changzhou Mingliu Drying Equipment Co., Ltd


Contact person: Mr. Gao Dingtao (General Manager)

Mobile phone: 13626243889, 18961413889

Phone: +086-519-8890061888906318

Fax: +086-519-88904368

Email: ml@mlgzsb.com

Address: No. 78 Changzheng Road, Dongshu Village, Zhenglu Town, Tianning District, Changzhou CityContact person: Mr. Gao Dingtao (General Manager)
Mobile phone: 13626243889, 18961413889
Phone: 0519-88900618 88906318
Fax: 0519-88904368
Email: ml@mlgzsb.com
Address: No. 78 Changzheng Road, Dongshu Village, Zhenglu Town, Tianning District, Changzhou City
Changzhou Mingliu Drying Equipment Co., Ltd .© All Rights Reserved.

Tel

8613626243889